DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Dịch vụ kế toán trọn gói được cung cấp bởi Bảo Tín đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một phải pháp thiết yếu và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000đ/tháng. 

Báo cáo thuế hàng tháng

Thuế giá trị gia tăng (VAT), Thuế thu nhập cá nhân, Hóa đơn…

Báo cáo thuế hàng quý

Thuế giá trị gia tăng (VAT), Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Hóa đơn…

Khai hồ sơ vào đầu mỗi năm

Thuế môn bài, hình thức kế toán, khấu hao tài sản…

Quyết toán thuế hàng năm

Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Báo cáo tài chính…

Báo cáo cho Cơ quan thống kê

Thực hiện theo hàng tháng, hàng quý, hàng năm và các báo cáo khác khi có yêu cầu.

CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG


Gọi ngay: 0899 088 486

– Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ đầu vào, đầu ra để phù hợp với quy định về Luật Thuế của Nhà nước.
– Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo đúng quy định.
– Làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu kế toán…
– Ghi sổ nhật ký các loại.
– Ghi sổ cái các tài khoản kế toán.
– Ghi sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng…
– Ghi các sổ chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa…
– Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo đúng quy định.
– Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh.

QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG


Gọi ngay: 0899 088 486

Ngoài ra, công ty dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Bình Thuận còn thực hiện các công việc khác như:
– Giao nhận hồ sơ tận nơi cho quý khách.
– Trực tiếp nộp hồ sơ và các loại báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền liên quan.
– Giải trình với Cơ quan thuế, cơ quan Thống kê khi có yêu cầu.
– Phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp sử dụng.
– Tư vấn đăng ký lao động và bảo hiểm cho doanh nghiệp.
– Tư vấn các thủ tục về thuế, kế toán thuế và hóa đơn chứng từ.
– Tư vấn giải pháp giảm thiểu mức thuế phải nộp nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định.
– Cập nhật văn bản mới và thông báo cho doanh nghiệp khi có liên quan.

BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI